Livslängd på flaggor

Flaggor

Reklamflaggor lever ett slitsamt liv. Väder och vind, solens strålar och luftens föroreningar sliter på flaggor som hänger ute i vått och torrt. Vi rekommenderar dig att byta dina flaggor tre gånger per år, dvs var fjärde månad, för att alltid ha hela och fina flaggor till ditt varumärke. Självklart varierar livslängden beroende på vart flaggan hänger. En flagga som hänger ut med kusten äts snabbare upp av vinden än en flagga som hänger inåt landet.

Dina flaggor är budskapsbärare för ditt varumärke så tillåt inget annat än vad som är helt och fint.

Kontakta ossFlaggby så sätter vi upp ett flaggabonemang till ditt företag så skickar vi dig regelbundet nya fina flaggor. Du väljer själv hur många du vill ha skickade till dig och hur ofta. Var fjärde, sjätte, åttonde eller var tolfte månad – Vi har flaggabonemang som passar ditt företag!