Göteborg flaggar med FN-flaggor under NMR:s demonstration

FN-flaggan

Med anledning av NMR:s demonstration 30 september i Göteborg ska kommunen flagga med FN-flaggan på Gustav Adolfs torg. Situationen bedöms vara så extraordinär att kommunen väljer att göra avsteg ifrån sin strikta flaggpolicy.

Ett enigt KF-presidium tog beslutet, som baseras på de värderingar Göteborg står för, om alla människors lika värde, demokrati och frihet.

FN-flaggan och FN-stadgan representerar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla oberoende av bakgrund, kön, språk eller religion. Den står för allt NMR inte står för, säger Lena Malm (S), ordförande i kommunfullmäktiges presidium.

Pressmeddelande från Göteborgs Stad
Bildkälla: Sanit Bakshi/Flickr

Beställ flaggorFler flaggor