Category Archives: Nationsflaggor

Beställ alla världens nationsflaggor

Flaggor, nationsflaggor

Den mest kända användningen av flaggor torde vara användningen som nationsflagga. Att ett land har en flagga som symbol har blivit så vanligt, att det numera nästan ses som en del i steget mot suveränitet för nya länder att anta en flagga. Samtliga självständiga stater i världen har idag en flagga. Hos Flaggby kan du […]

Flaggning med flera nationsflaggor

Flaggor, nationsflaggor

Flaggning med flera nationsflaggor Vid flaggning med flera länders flaggor gäller allmänt att värdlandets flagga normalt intar hedersplatsen. Övriga nationsflaggor ordnas i bokstavsordning efter namn på värdlandets språk. Alternativt kan det förekomma att flaggorna ordnas efter ländernas namn på franska. Vad som räknas som hedersplats kan variera. Om flaggstängerna är placerade symmetriskt i förhållande till en husfasad, […]

Sveriges flagga och flaggregler

Svenska flaggan, flagga

Visst har vi en vacker nationsflagga? Känner du till att det finns en lag med föreskrifter som omgärdar flaggans utseende och bruk? Lagen är från 1982 och lyder: Lag (1982:269) om Sveriges flagga 1 § Sveriges flagga är blå med ett gult kors. Korset är vinkelrätt ställt mot flaggans kanter. 2 § Flaggan är tvärskuren […]